List of the telephone subscribers for Nalewki street (1938-1939)

Nalewki 2 (Pasaż Simons)

Blauszyld Adolf, skł. tow. jedwabn. i manufakt.
Bojmowicz Józef i Sp., mag. bławat.
Filar A. i B., skł. fabr. guzik., zarząd
Grünblatt Szama, skł. tiulu, koronek, galanterii i nowości sezon.
Gryfenberg M., mag. bławatny
Makower J., skł. pasmant. i modn. tow.
Ostryńscy B-cia, druk. i fabr. pud. apt. i galant.
Szeps Jakub, dom handl., sprz. tow. jedw. i manuf.
Komisariat Rządu na m. st. Warszawę, Wydział Przemysłowy
Komisariat Rządu na m. st. Warszawę, Wydział Pracy i Opieki
Ministerstwo Skarbu, składnica akt.
Werchowski L., skł. podszewek

Nalewki 2a

Arendarz Szymon, fabr. guzików, klamer i wur. galalit.
Aronson, skł. dywany, narzuty, pledy, Firanki
Bursztyn Josef, m.
Epstein M. i Launberg W., wyr. trykotaż. i pończoszn.
Humanistyczne Tow. "Laor" pokój nauczyc.
Kupieckie Zysfeldowej Felicji
Grosswirth Bernard, prac. deseni na tkan. i farb.
"Helios", Sp. z o.o., centr. biuro sprzed. Górnośląskiej Fabr. Żarówek. składy
"Jutrznia", S. R. W. F.
"Kolpras", Spółdz. Pracowników Kolportażowych w Warsz. z o u.
"Kult-Buch", książnica spółdzielcza
Landau Stanisław, przedst. "Union Textile", Sp. Akc., wełny i włóczki "P.D.M."
Lande Herman, fabr. perf. "Georg Dralle"
Lande Herman, gabinet szefa fabr. perf. "Georg Dralle"
Lichtenbaum B., skł. papieru
Łódzka Fabr. Nici, tow. Akc., oddz. sprzed.
Nauczycieli Szkół Hebraj. w Polsce
Norblin, B-cia Buch i T. Werner, S. A. fabryk metalowych. Magazyn
Pluta Józef Władysław i Miłkowski Eugeniusz, fabr. czapek i umundurow
Preminger i Rosenthal, skł. skór baranich surowych y wyprawionych
Publiczna Szkoła Powszechna m. st. Warszawy 71
Publiczna Szkoła Powszechna m. st. Warszawy 84
Sąd Okręgowy w Warszawie, archiwum
"Schweikert F. W.", row. wyrob. wełn. i gumowych, S. A. w Łodzi, skł. Warsz.
"Tura-Start", wł. Erlich Józef, hurt. rowerów i części rower.
Ubezpieczalnia Społeczna w Warszawie. Dział Administracji. główna składnica akt.
"Union Textile", S. A., przedt. Stanisław Landau, wełny i włóczki "P. D. M."
Zelcer Jakub, sprzed. obuwia
Zaw. Robotn. Przem. Odzieżowego w Polsce, oddz. Warszawa
Zysfeldowa Felicja, gimnazjum kupieckie żeńskie

Nalewki 3

Ogniowa Straż m. st. Warszawy, I oddział

Nalewki 4

Bartlitz Stanisław, m.
Matkowski Henryk
Misiński Jerzy, insp. gł. Obrony Przeciwlotn. i Przeciwgazowej
Pakowscy Szarota Helena i Tadeusz, m.
Parafiński Tadeusz, płk. dypl.
Szlamiński Filip, kpt.
Trajman Alter, kawiarnia, Kramy

Nalewki 5

Birnbaum Josek, sprzedaż zabawek i ozdód choinkowych
Kozak L., księgarnia

Nalewki 6

"Ruch", S. A., Polskie Tow. księgarni kolekowych, Jerozolimska 63, sład. "Żoliborz" i "Nalewki", Kr.

Nalewki 7

Goldberg Sz., kraj. dom ubiorów dziecięcych
Hammer Łaja, skl. galanteryjny
Jurkiewiczowa Marja, m.
Kahan B., fabr. skł. trykot.
London R., prac. wyborów papierowych
Mappa Ruchla, wytw. wody sodow.
Nisengarten Icek, wytw. wody sod.
Prawda Chil, przeds. rob. asfaltowych i brukarskich
Schneebaum I., rabbi
Żyzie Szlama, warszt. blachar.

Nalewki 8

"Orbis", Polskie Biuro Podróży, Sp. z o. o.,informacja kolejowa
"Orbis", Polskie Biuro Podróży, Sp. z o. o.,oddział kierownik
Zankier Stanisław, skł. sukna i kort.
Zjednoczenie Pracowników Rzemieśln. R. P., pddz. Warsz.

Nalewki 9

Baumzecer G., m.
Dylewski Icek Hersz, prac. bielizny
Kochen Zelik, m.
Pozner Moszek, fabr. kapeluszy damsk.
Rozencwajg B-cia Michał i Izrael
Stocki Sz., zakł. kuźnier.
Sutker Sz., wytw. pędzli do golenia i szczotek

Nalewki 10

Bumagin S., prac. kuśnierska
Cytryn A., "Pawilon dziecięcy"
Gelblum M. N., skł. tiulu i kor.
Muldworf Szyja, prac. rękawiczek skór.
Hejling H., m.
Jankowski Karol i Syn, Bielsko, fabr. sukna. Skł. fabr.
Kohn M. L., "Melkaw", wytw. wyrob. trykot.
Lewin B.
Rajnfeld Ignacy, fabr. skł. bielizny
Winograd Dawid, wędliniarnia

Nalewki 11

"Bazar Sztumera, wł. Sztumer Maks, skł. zabawek
Dymant J., sprz tiulu, koronek, siatek
Ekspedycja Express 1
Ekspedycja "Mars"
Genade I., przyb. do gorsetów
Talasowicz M.
Goldflam Aron, m.
Hotel Wenecki, (wł. M. Lebensbaum)
Ingberman M., litografia
"Jacquard", wytw. wyrob. jedwabno-trykotow., Sp. z o.o.
Lichterman L., sprzed. papieru
"Mars", ekspedycja
Miodownik Srul Jankiel, m.
Much J., m.
Nowiński D.
Puterman C., prac. parasoli
Ryczywół Dawid, m.
Sztumer Maks, "Bazar Sztumera", skł. zabawek
Szwarc Josek, m.
Woliński E., magaz. konfekcyjny
Wolkenheim Elia, wytw. konfekcji dziec.

Nalewki 12

Amsterdamer Paweł, skł. guzików
Aronowicz Wolf, prac. szmukler.-hafc., firanki i kapy
Blimzak Adolf, skł. sukna i kortów
Budny S., m.
"Colombina", wł. Heilman Gerszon, wytw. trykotaży i konfekcji
Finkel Ela, m.
Fuks i oknowski, wytw. konf. dams.
Hellman Gerszon, "Colombina", wytw. trykotaży i konfekcji
Hopensztand M., skł. wyr. nożow. i tow. galant.
"I-Ka-Wu", wytw. wyr. wełnian.
"Korontiul", sprzed. koronek, tiulu i wstążek
Kuperfarb Chaim, m.
Lewkowicz Binem, m.
Pilc Ch. i Latowicki B.
Schor Rozalia, m.
Siekiera M., wytw. szlafrok i piżam
Spiro S., wyr. platerowane
Spiwak Jakub, skł. instrum. muzycznych
Stobnicki M., skł. futer, b. dług. kier. f. Redel A. S.
Szejman Moris, wytw. krawatów
Wajsfeld J., wytw. płaszczy nieprzem. i kurtek skórz.
Wekslera Michała Spadkobiercy

Nalewki 13

Aronowicz W.
Baszuk Aron. m.
Blaupapier J. C., skł. skór i zamków
Buchhalter Noechn sprz. ceraty, kaloszy i linoleum
Century S., wytw. gorsetów
Chwat Arnold, m.
Dessen B-cia B. i C., wytw. bieliz.
Eierweis-Mendlowicz H., mgr. chem., analizy lek.
Farber Mozes, m.
"Fibra", Tow. handl.-przem., Sp. Akc.
Fisz Józef
Fiszer Maurycy, wytw. konf. dziec.
Gliner B., skł. futrz. tow.
Goldsztejn J.
Gothail Jakub, skł. ag.-import
Granatsztejn M., m.
Grubsztein S. M., wytw. trykot.
"KA-RI-BI", fabr. skł. włóczek i wełen trykot., filia
Korn Adolf, skl. kons. mat. tryk. f. Hirszberg J. i Wilczyński, Sp. Akc. w Łódzi
Lamsztejn A., sprz. sztuczn. kiatów, piór i przyb. do kapeluszy
Liberman A., "Alwin", skł. win, miodu, wódek i likierów
Mendlowicz-Eierweis H., mgr. chem. analizy lek.
Nadel Z., m.
Najchaus Jakub (vel Jankiel) Dawid, herbaciarnia
Pines Dawid, m.
Ponsowy Hersz, wł. prac. krawiec
Rakower Maurycy, kantor fabr. tasiem gum. sznurow.
Rancman W. i Sp., skł. jedwabi
Rancman W. i Sp., gab. szefa
"Ratan", sprzed. przędzy wełn., bawełn. i jedw., wł. Rajchenbaum Icek
"Styldruk", drukar., Gottlieb Sz.
Szwec B., skł. futer i wytw. wyr. futrzanycn
Temper Hilel, wyroby skórz.
"Weba", wytw. bielizny
Wiszniak Michał, wytw. płaszczy i kurtek
Wolaner Józef, m.
Wysotska Irena, m.
Źródło Spinek, Petersbuger

Nalewki 14

Apt R., m.
Broner J., wytw. płaszczy nieprzemakal.
"Bruyère", Tabański B., permuferia, skł. fabr.
"Cemer", wytw. wyr. wełn. ręcz. i maszyn.
"Emeswa", Sp. z o.o., wytw. rękawiczek trykot.
Frydman Hersz
Huberman Rózia, m.
Garber Eliasz, wytw. bielizny
Glatmeser Z., prac. wyr. trykot.
Hasfeld Rafał, fabr. bielizny
Hotel Handlowy, centrala
Lejkich M., prac. futer
Milner B-cia B. i P., skł. tow. galant. i przyb. fryzjerskich

Nalewki 15

Cukier Moszek, m.
Frydman B-cia Uszer Michel i Izrael Lejb, wytw. wędlin
Glajtman Jankiel, wytw. wyborów trykot.
Kanał Frymeta, m.
Kierszman Ruchla, prac. firanek
Lecznica (Zamenhofa 12)
Lejzerowicz Sz., pierw. kraj wytw. płaszczy nieprzem. i kurtek skórz.
Lenczyński Nechemia, piwiarnia
"Meliwa", Meszberg i Litwak, wytw. wyr. trykotowo-jedwabnych
Poller J., m.
Rossa Pinkus, jadłodajnia
Różański M., prac. rękawicz. skórz.
Samet Sz., Hurt. sprzed. towar. galant.
Sznajgajger i Sp., zakł. fryzjerski
Zylberblat M., skł. przędzy bawełn. i wełn.

Nalewki 15

Mizne P., drukarnia pośpieszna
Oznowicz E., kawiarnia
Szejnfeld Lejb, m.
Turower Moszek Mendel, przed. klamer i gum
Wajnberg N., guziki i galanteria
Wargon M.
Wassong A., skł. tow. galant.
Wołkomirski E., m.
Zajfman J. i Neufeld J., wytw. konfekci dziec.
Zawożnik S., konfekcja krawatów

Nalewki 16

Bank p. f. Spółdzielnia Kredytowa Zjednoczonych Bancowców, Sp. z o.o.
"Be-Sza-We", Broner Szlama, wytw. wyr. trykotowych
Bigos Abram, wytw. kurtek skórz. i palt nieprzemakalnych
Braun Chil, m.
Cajlingold G., skł. tow. gal.
Działoszycki L., skł. tow. szmukl. i gal.
Fraget Józef, fabr. wyr. srebrnych i platerow., Elektoralna 16. mag. fabryczny
"Fromówna", sklep galanter.
"Gust", mag. ubior. męsk. i dam.
"Jotel", wytw. bielizny
Kahan I., prac. sznurowadeł
Kalisz Abram, skł. iluzji, gazy i tiulu
Lewkowicz Izaak, wytw. bielizny
Lichterman Wolf, wytw. wyr. trykot.-jedwab.
Lindner S., mag. instr. musyczn. Hurt. gramof. i płyt
Liwarek L., drukarz
"Lunch", restauracja
Nowe Żródło Ozdób Choinkowych
Pinkwasser R., m.
Pomeranc Ch., skł. wyr. stalowych i tow. galanteryjnych
Rafałowicz L., biuro ekspedycyjne
Solman M., m.
Szejmowicz Szaja, m.
Szerman Abram Icek, sprzed. tiulu i galant.
Szmidt Sz., sklep galanter.
Sztajn D.

Nalewki 17

"Arfiwa", Fidelzajd Chaim, prac. wyr. trykot. i sport.
"Biełtex", przedst. fabryk bielskich
Cung Chana, wytw. bielizny
Fuksman S., prac. rękawiczek tryk.
Gelbfisz Chaim, wytw. trykotaży, Zamenhofa 14
Goldlust M., "Markiza", fabr. wyr. trykot. jedw. i wełn. oraz rękawiczek, szali i art. sport.
Gotowizna S., eksped. posyl. poczt.
Grodzicki i Marjanko, skł. przędzy i wigonia
Gromb Zygmunt, skł. tow. manufakt.
"Gutglik B.", wł. Trautman A. i Rabinowicz F., hurt. wyr. stal., skórz. i kart do gry
Halbersztadt M. i Kirszbaum Z., korale, dżety, sztucz biżut. i tow. galant.
Herszkorn Józef, tow. optyczne
"Kewils", Śliwek Sz. i Sp., wytw. krawatów
Kowalski M., skł. papieru, fabr. kajet., ksiąg buchalt.
Lecznica lekarzy specjalistów dla przych. chorych, "Życie"
Lifszyc Józef, dr. med. choroby wewnętrz. zób. Liwszyc J.(Zamenhofa 14)
Lifszyc O., m.
Lipszyc Józef, dr. med., choroby wewnętrzne (Zamenhofa 14) zob. Liwszyc Józef
Liwerant A. I., sprzed. cerat
Liwszyc Józef, dr. med., chor. wewnętrzne (Zamenhofa 14)
Luksenberg Mordka, skł. zabawek
"Markiza", fabr. wyr. trykot.
Maskaron H., skł. maszyn pończ., igieł i części do maszyn
Natan Jakub, skł. sukna i kort.
Proszczański E., skł. wełny i przędzy
Totensztajn Daniel, prac. kwiatów sztuczn.
Rozenperl Masza, m.
Róża Jakub, wytw. firanek
Szpunt N. i Hanower Sz., rowery i części
Trompoler Nusen, m.
Wajsberg L. i S-ka, skl. bławatny
Wassąg Szlama, wytw. torebek damsk. i przyb. podr.
Wegbreit D., prac. pasków
"Welnopol"
Wender S., skł. nacz. kuch. emal.
Zakon Mordka, prac. rękawiczek
Zolberg L., perfumeria, ekspdycja
Zolberg Lejzor, perfumeria
Zaw. Roznosicieli Gazet w Polsce

Nalewki 18

Altman Pinkus, wytw. bielizny Peal
Bein A., skł. guzik. i tow. galant.
Bergrad B., fabr. wyr. wełn.
Biderman E., m.
Borensztajn, Rzechte i Sp., przędzalnia bawełny, Łódź, skł. fabr
Ehrlich Icek, wyr. srebr i jubiler
Eisenberg A., eksp. kol. i poczt.
Fajgenblum Benjamin, m.
Halpern Jakub, fabr. chustek do nosa i kieszonkowych
Kalksztein Mendel, sprzed. ubior.
Kiselstein K., dżety, korale, perły i ozdoby do sukien
Kluger Chawa, sklep garanterii
Krauser B-cia P. i M., sprz. tow. jedw. i manut.
Krell Chaim Lejb, m.
Lewkowicz Izrael, sprzed przędzy, bawełny, wełny i jedwabiu
Lewy Hersz, skł. galant. wyr.
"Orzeł", fabr. rękawiczek i bielizny trykot.
Ostrajch M., m.
Peal, wytwórnia bielizny
Perkowicz Jakub, sprzed. mater. i przyb. do gorsetów
Przedborski Jakub i S-ka, skład
"Pusmak", skł. fabr., wł. Friedland Jakub
Reinherc I., prac. bielizny
"Seta", wytw. bielizny trykot.-jedw.
Skurnik M., skl. galant.
Turkieltaub M., fabr. bieliz. "Emte"
Tytelman Josef, skł. hurt. przyb. kraw., guzików i galant
Zand Szmul, wytw. wyr. trykot.
Zandkorn Icek, m.

Nalewki 19

Alter Mordka, m.
Ałtuski Mordka, wytw. bielizny
Bein Wolf, sprz. pap. i mat. piśm.
Blumental M.
Goldberg S. i Sp., wyr. pończoszn. i bielizna trykot. "Sago"
Hercberg B., pakowania paczek
"Jara", wł. Jakub Rapaport, skł. sukna i kortów
Kahanowicz i Burde, biuro przew.-eksped.
Kaplan Izaak, skł. mat. piśmien. i rysunk.
Lipsztadt Abram, skł. pończoch
Mirski A., sprzed. przędzy i wełny
Przygoda J., kupony bielskie
"Sago", wyr. pończosznicze i bielizna trykot., Goldberg S. i Sp.
Skowronek Azryel, wytw. pasków i getrów
Szlajen M., prac. firanek i rolet
Wald Sz. iHager J., skl. pończoch, rękawiczek i trykotaży
Widerszal T., m.

Nalewki 20

Borensztein T., sprzed. towarów galanter. i nici
Borensztejn H., wytw. trykotaży
Brojtleb Abram, wyrób gorsetów, szelek i podwiązek
Chwat Tadeusz, prac. konf. damsk.
Cytrynblum i Hauswirt, skład skór
Czerskier I. B., fabr. kołder watow.
Engelsberg Józef
Frajdenrajch Sz., wytw. tryk.
Henigman C., fabr. wyr. podróżn.
Latz Józef, m.
"Korona", Ingster K. i Majzels H., wytw. tryk.
Lewkowicz Henryk, wytw. płaszczy impregn. i kurtek skórz.
Majblat Mosiek, skł. wyr. pończ.-trykot.
Małamed Beniamin, sprzed. pończ.
Maur Pinkus, sprz. nici i tow. galant.
Mühlstein I. A., skl. wyr. szm. i tiul.
Przepiórka Symcha Ber, m.
Rotensztein Chaim, sprzed. galant.
Szekman Izrael, m.
Szteinkritz Jakub, tow. galant.
Wajcblum Lejb, skł. przędzy i bawełny
Wajnberg Motel
Żurkowska N., sprzed. tiulu, koronek i wstążek

Nalewki 21

Administracja Nieruchomości, Adinistracja domów
Altman Rafał, m.
Bank Powszechny Ludowy z o.o.
Birnenbaum Henryk
Bongart Moszek, szczotkarz
"Energia", wł. Perkal, rowery i części
Gelernter Zygmunt, m.
Glocer B-cia S. i H., kawiarnia
Grinberg Henoch, m.
"Haros", Chaskiel Rosenblum, wytw. krawatów i szelek
"Leokadia", wł. Graf N., wytw. bielizny i konfekcji damsk.
Lipsztat S., skł. sukna, filia
Markowski Judka, prac. szmukl.
Miński Nuchym, prac. obuwia
Mosewicki E., skł. tow. galant.
Orzech Józef, wytw. wyr. trykot
Raszbarg B., przeds. przew.-transp.
"Resko", Sp. z o. o., fabr. kapeluszy męsk.
Rosenblum Chaskiel, "Haros", wytw. krawatów i szelek
Rozenblat E. D., wytw. beretów i czapek p. f. "E-de-r"
Sokal Manel
Stephan i Werner, skł. fabr. przędzy szewiot. i towar. trykot.
Strumpfman L., wyr. bielizny
"Szaliwa", Braude Zelman
Szejnblum E. i Szwied J., skł. fabr. anilinowych.
"Transpol", Wiener Herman, biuro eksped.-transp.
Tuchwerger G., m.
Wachtel I., fabr. bielizny
Wajnberg Estera, prac. pudelek tekt.
Wiener C., biuro ekspedyc.
"Wudeta", Małopol. Zakł. Gum. w Krośnie, skł. fabr. w Warsz.

Nalewki 22

"Adria", Sztabzyb Lajb i Kupiec Icek, wytw. obuwia
Baum R. i Goldfeld N., prac. skórzano-galant.
Flinkier I., perfumeria
Grosman Chuna, skl. galant.
Hoptman M., prac. bielizny p. f. Hermes
Zejman Rubin, m.

Nalewki 23

Ainstein Ch., dział włosów
Ajzner Szmul Chaim, m.
Barenbaum B-cia, wyr. stalowo - galant
Berenweig A., fabr. kwiatów sztuczn. i piór
Berman Dawid Abe, skl. kol.-spoż.
"Bielski-Tomaszowski Przemysł Sp. z o.o.", fabr. skł. sukna i kortów
Chochłow Wulf, m.
Dorobiecki M. i Nadler M., sprzed. przędzy wełn. i bawełn.
Dreksler M., wytwór. czapek
Effendowicz Fajwus
Elbaum Julian, adwokat
"Emdis", wytwór. czapek
Epstein M. i Launberg W., skł. pończoch i ryk.
Feiner A. Ch., m.
Frenkiel Szepsel, prac. torebek dams. i galant. skór
Gitlin E., wł. księg., m.
Graff Herc, m.
Haberman I., jr., m.
Heller Jozef, m.
"Iva", wł. Jasny Jerzy, fabryka wyborów trykotowych
Kahan A., fabr. bielizny i parasoli
Kahan Maurycy, m.
Kalinowski Wolf, m.
Kotkowski I. L. i Szejnenzon O., wytw. wyr., skórzan. galant. i bielizny
Kupersztejn J., m.
Liber J., wytw. rękawiczek wełn.
Lipszyc Dawid, m.
Łabędź S., m.
Milner B.
Nanasbaum Jakub, prac. gal. skórz.
"Pal-Fruit", Palestine Extract Fruite-Paste
Przedborski Jakub i S-ka, biuro ekspedycyjne
Rajf Abram Jankiel, m.
Reichenberg H. "Heros", wytw. wyrob. trykotowych
Rosenberg Roman, m.
Skórecki Józef Adam, m.
Smerdyner M., m.
Stern Ludwik Sukc., admin. domu
Szafir T., fabr. pasków
Szafran J., m.
Szapiro Lejzor, m.
Szejnenzon Owsiej, m.
Sztrumpfman G., m.
Zelcer K., mag. bławatny
Zylberman R., m.
Zylberman S., m.

Nalewki 23-25

Elbaum Abram, m.
Głowiński J. i Blank Sz., wytw. bielizny p. f. "Geka"
Kulas A., m.
Łódzko-Warszawskie Tow. Transport., Sp. z o.o., oddz. miekski
Princenteil Izaak, m.
Waksziak Dawid, m.
Wald Sz., m.
Wertheim Pinkus, prac. brązownicza
Winicka L.
"Zelzet", wytwórnia bielizny i kołnierzy wojsk.
Zysfeld Z., wytw. bielizny i kołnierzy wojsk.

Nalewki 24

Alfus Jada, sprzed. galant. i guzik
Altman Jakub Szulim, prac. bielizny
"Bramur", wyr. stalowe, Brachweld D. i Muranower W.
"Bresco", Strumpfman B-cia, fabr. bielizny
Brodt Szymon Chaim, prac. haftów
Bursztyn M., hurt. perfum.
Elenberg Salomon, skl. galant.
Esterowicz Hanina, m.
Feinmesser J., sprzed. tow. galant.
Frydman Jankiel, owocarnia
Hepner Symcha, sprz. ubior. męsk.
Kiselstein F., sprzed. korali, biżuteri i galant.
Klein M., skł. podszewek i watol.
Kohn Nusyn, sprzed. guzik. i galant
Kronenberg M., skl. ozdób. wojsk.
Lachman Dawid, przedst. f. Fabr. wyr. Met. "I. Fogelnest"
Lachman L., sprz. wyr. stal.
Polus I., sprz. pończoch, wyr. trykot. i wytw. krawat
Rozen B-cia M. i I., fabr. kapel. i wyr. futrzanych
Silbergeld M. i S-ka
Szuldiner S., skł. przędzy, wełny, bawełny i nici
Światło Abram, wyr. skórz.-galant.
Szuldiner S., skł. przędzy, wełny, bawełny i nici
Wajnberg Icek, sprz. guzików
Welt J. i Zylber S., apteka
Wajnberg Icek, sprz. guzików
Welt J. i Zylber S., apteka

Nalewki 25

Bornstein S. i Silberberg M., skł. przędzy, bawełny, wełny i jedwabiu
Bornstein S. i Silberberg M., kantor
Broun i Rowiński, fabr. wyr. trykotowo-dzianych i szmukierskich, skład fabryczny
Firszt S., skl. sukna i kort.
Harcsztejn N.
Lewite L. i Żychliński S., skład komis. Włók. Sp. Akc. Eitington N. i Sp.(pb with last street number 2X)
Piotrkowski Abram, pakownia przesyłek poczt. i kolej
Skowronek M., skł. tow. galant.
Sukiennik M. i Szwarcbard M., tow. galant.
Wargon M., sprz. pap. i mat. piśm.
Wileńczuk Iruchim, biuro eksep.
Złoczewski Srul, m.

Nalewki 26

Dajles Jakub, m.
Jakubowicz Szlama, m.
Kobryner Ludwik, kantor wym. loterii
Perlmutter B-cia A. i M., fabr. biel.
"Pluton" T. i M. Tarasiewiczów. S. A., Pierwsza Warszawska Palarnia kawy, cykorii i surogat. kawy, żytnia 10. slk. detal.
"Rys", zakł. fotogr., wł. Byk M.
Szpiro H., stemple, drukarnia
Tenenbaum S., prac. biel. dam.
Warszawskie Tow. Pożyczkowe na Zast. Ruch., Sp. Akc. (Pierwszy Lombard Akc.), pl. Napoleona 2, oddział II
Wieczorkiewicz Józef, m.

Nalewki 27

Adler Ch. I., wytwórnia krawatów
Administracja Nieruchomości, Adinistracja domów
Alpert Wolf, prac. szelek, podwiązek i pasków
Bank Powszechny Związkowy w Polsce, S. A., oddział miejski
Beker Abram, m.
"Beska", Milner Sz.
Blumzweigowa Ewa, m.
Boszke M., skł. tow. szmukl.
Finkielsztejn D., prac. obuwia
Hotel Londyński, centrala, kantor
"Imka", wł. Kucyk Frajda
"Karmel", Tow., hurt. skł. win
Kucyk Frajda, "Imka"
Lejzerowicz Salomon, prac. palt gum. i kurtek skórzanych
Lewi Lejb, handel galanteria
Lindenbaum Tobiasz, m.
"Moderne", skł. wełen i jedwabni, wł. Sztejman J., Szydłowski A., Szpetgang M.
Ostrołęk A., wytw. pasków i gietrów
Piernik Abram, prac. bielizny
Płomnik M., prac. galanterii skórz.
Rotblat Janas, wytw. pudeł. tektur.
Rzetelny Abram Josek, obiady domowe
Sapir G., fabr. bielizny
Siekiera J., wytw. szlafroków, bluzek i płaszczy nieprzemakalnych
"Warwłókno", przędza bawełniana, wiełniana i jedwabna
Zygiel Łaja, herbaciarnia

Nalewki 28

"Ceraty Hurtownia", Sp. z o.o., wył. sprz. komis. wyr. fabr.:S. A. "Cerata" i B-cia Ruziewicz i M. Krywicki
98 Boboli B-cia i Sp., handel surowc. półfabrykat. i surowc. włókn.
"Gentleman", S.A., Angiel.-Polski Przemysl Gumowy, skład fabr. wyr. gum.
Geszychter M. i Szmajser Jakub, zakł. fryzjerski
Goldbaum A., apteka
"Hadebut", Huberman Abram
Lewkowicz M. i Lewin M., wytw. beretów franc.
Lichterman Ela Abram, prac. konf. damsk. p. f. "Li-wa"
Plihal L. i Sp., wyr. tryk. i dziane
Przem. Gum. "Ardal" Sp. Akc. Lida, odd. w W-wie
"Włóktno Polskie", Sp. Akc. Okrąg 6-8, oddział

Nalewki 28,30

"Ardal", przem. gum., Sp. akc. w Lidzie, fabr. kaloszy, śnieg. i obuwia letn., opon i dętek rower. i art. techn. i chirurg.
"Autoruch", koncesj. przewóz towarów własn. samochodami
"Era", wł. Kalińska Estera, sklep
"Foswar", wytw. rękaw. trykot., jedw. i wełn.
"Foto-Fox", wł. Byk Jakób
Gutgold Ch. Sukc., skł. lamp i wyr. metal.
Krusche i Ender, Sp. Akc. zarząd
Lewin Bracia
"Opus", S. A., fabr. i pralnia bielizny, Pawia 38, kantor przyjęć
Perelmuter N.
Szporn Joachim, skł. skór
Tomaszewski Hieronim, zakł. mechan.-galwaniz.-galalitowy
Warszawski I., dom komis.-agent.
Warszawski I., gab. szefa
"Wenske E.", przewóz towarów samochodami
Wino Icek, wytw. okryć damsk.

Nalewki 29 (Gęsia 1-3)

Ajgengold Abraham, m.
Ajzensztat Pałtyel, skł. tow. manufakturowych
Alter Maurycy, współwł. firmy Follmann ign. i S-ka
Becher H., wytw. biel. trykot.
Białkin Szaja,m.
Biderman J. S.
Bielskie Wyroby Sukienne, Sp. z o.o.
Birenbaum F.
"Błyskawica", centrala sprzed. zamków błysk., Sp. z o.o.
Centralny Bank Spółdzielczy z o.o.
Centralny Bank Spółdzielczy, gab. prez. I. M. Lewina
"Cyclosport", Sp. z o.o., wł. Oksenberg, rowery, części i artyk. sport., buchalteria
Dworman S., Sp. z o.o., dom agent.-komis, biuro
"Ezet", wytw. krawatów
Fajgeles S., p. ł. "Alfresco"
Fajgenbaum M., skł. manufakt.
Familjer J., m.
Fastag Chaskiel, sprzed. koronek, tiulu i siatek
Follmann Ignacy i S-ka, przedstawicielstwa i składy konsygn.
Gindin A. J., skł. sukna, kortów, wełen i jedwabi
Lichter S. i Wittenberg E., skł. sztucz. skór
Tugendhat S., jun., fabr. sukna Biała, oddz. Warsz.
Wittenberg E. i Lichter S., skł. sztucznych skór
Halperin D., sprz. welny i baw.
Ickowicz Sz. i Frydman I., wytw. palt nieprzemakalnych i kurtek skórzanych
Jelin S. i Rudomin I., Sp. Akc. Łódź, reprezentacja. Dom transp.-eksped. oddz. w Warsz.
Kadysz N. i Warum A., sprzed. tow. galant.
Kalksztein Hilary, tow. galant.
Koprowski Zygmunt, inż. biuro
Kulik F. i Bryn J., mag. bławatny
"Laris", perfumeria
Lecznica dla przychodz. chorych
Liwazer B-cia, fabr. guzików, klamer i skład galant., biuro i skład
Łabędź R., m.
Maślanko J., administr. domu
Nadel Z. i Talman F., skl. orzędzy wełn i baweł
Perec S., sprzed. skór
Rudawa Adam, wytw. pończoch i skarpetek
Sobel Pinkus, m.
"Soleil", wytw. obuwia damsk.
"Standard-Sobel", fabr. kapeluszy
Szpilman Icko, skl. pończoch
Szwambaum S., skł. korali
Urbach A. Ch., przedst. f. Pattberg G. i Sp.
Urbach Abram, wytw. kolnierzy Be-U-Wu
Urbach B., prac. bielizny
Wizenberg H., wytw. rękawiczek i bielizny trykot.
Zundelewicz M. i Izgur D., skł. tow. manuf.

Nalewki 31

"Centro-Światło", przyb. elektrot.
Eisenberg A., (w podw.) Parasole
Eisenberg E. i A., prac. parasoli i lasek (Sklep w podwórzu)
Eisenberg M., wytw. konl. damsk.
Najman Mojsze Chonon, skł. mater. obic. i dywanów
Hildebrand T., skl. trykot. i konf. damsk. i dziec.
Joffe T., sprzed. papieru
Kasa Dyskontowa, Spółdz. z o.o.
Konstabler I., m.
Korenblum Berko, skl. mater. piśm. i wyr. papier.
"Kryszek", sprz. przędy wigon. i bawełn.
Lecznica lekarzy specjalistów "Medycyjna"
Lewenberg S., owocarnia
"Rygawar", Sp. Akc., Warsz.-Ryska fabr. wyr. gumowych, Gogławska 9, zakł. hurt. sprzed.

Nalewki 32

Apelblat Majer "Marywala"
"Arwa", Aronson M. i Wajntraub B., prasownia skór
Awerbuch M., m.
Bagno Aron Lewek, m.
Bebczuk Jankiel D., m.
Borensztajn M., sprzed. wyr. jutowych
Buchalter M., kantor eksp.
Cajlingold Aron, księgarnia
Eidelsohn Henoch, prac. wyr. skórz.-galanter.
Feigenblum B-cia Pinkus i Aron, przyb. do wyr. skórz. podr. i gramofon.
Fuswerg Z.
Goldsztern Izrael, obuwie
"Hygros", pakowania waty, H. Offerman i Sz. Zanger
Krause Izaak, edm. domu
Lewartowski Eliasz, m.
Łosice Abram, sprzed. trocin
Rabinowicz Izaak, introligatornia
Radzyner A., sprzed. opon samoch.
Serlin M., m.
Urbach B., m.
Wajnsztik M. M., m.
Wiórek M., caffé "Record"
Woremklein M. C., skł. śledzi, serów i różn. konserw
Zylberkan A., m.

Nalewki 33

Anolik Lejb, ekspedytor
Apelblat M., hurt. szkła "Marywala"
Aronowicz N., pakownia towarów
Bajcz Idel, wyr. kościane
Borychowscy i Sp., eksped. przewoz.
Bubryk Elia
Ciechanowski Juda Lejb, m.
Cukier Sz., skł. ksiąg buchalt. i mat. piśm.
Ejdelsohn Perla, "Polonia"
Eksztejn Lejb, wytw. kurtek skórz. i płaszczy nieprzemakalnych
"Energia", kantor przewozowy
Frelman A., p. f. "LLoyd Europejski", biuro eksped.-transport.
Frymer Jakub
Gelblum A. i Wajncweig M., dom handl.-elsped. dla międzynar. transportu
Glaszmit Izrael, sprzedaż kajetów i materiałów piśm.
Glezin Sz., biuro ekspedycyjne
Goldberg L., kolekt. loterii państw.
Goldfinger H., prac. obuwia
Goldwasser G., biuro eksped.
Jastrząb B-cia M. J., ekspedycja
Kalisz C. S., m.
Kornblum M., sprz. pap. i mat. piśmiennych
Manikow J., m.
Oronowicz N., pakownia towarów
Ostroga Chaskiel Lipa, wytw. obuwia
Pentelka Sz., skup skórek surowych
Rabinowicz M., m.
Rabinowicz R., sprzed. etykiet i dodatk. dla przem. cukiern.
Rotenberg S. B., skł. miedzi i met
Silman B. i S-wie, wytw. wyr. dzian.
Sprzedaż skór galanter. i wyr. met.
Szejnberg M., m.
Szeskin Sz. i Gelblum L., skł. futer
Szmerling R., m.
"Szmotkin", skł. butelek i szkła aptecz., perfum. i laborator., wł. Perel i Herc
"Transkraj", biuro spedycyjne
Wajnberg Cz. r., kawiarnia
Warszawski Aron, m.
"Zenit", wytw. wyr. pończoszn.
Zylberman Ignacy, m.

Nalewki 34

Alterman Judka, prac. okryć dams.
Bader E., parc. obuwia
Brikman P., m.
Cykiert Szymon, prac. obuwia
Frydman Josek, skl. mat. piśm.
"Helena", prac. szlafroków i pijam. dam.
"Jeleń", wł. Hirsz Jelin, prac. platerów gwarant., naprawa i wypożyczalnia
Krakowiak Abram, skł. skór
Lejzerowicz Abram, m.
"Litwa", biuro ekspedycyjne
Moszkowicz M., prac. stempli kauczuk.
Słonimski M. i Epstein D., biuro eksped.
Studnia B-cia, cukiernia
Śniad H., wł. sortowni włosia mater.
Weksler Józef, elektrotechn., konserw., dźwigów

Nalewki 35

"Alaska", przemysł. futrzanyw
Białobroda Sura, m.
Bodkier R., m.
Cejtlin Owsiej, techn. dentyst.
Chuciński L. i Lejbinzon A., dom transport.-ekspedycyjny, oddz. w Warsz.
Eisenstadt Szyja, m.
Ejdelsohn J., m.
Flaumenbaum Izrail Jakub, m.
Giełczyński G., biuro eksp.-przew.
Glasman Sz.
Goldberg Bencjan, m.
Graff Abram, m.
Gwircman Chaim, biuro ekspedyc.
Hochman J., m.
Kalkstein M., przęda wełn., masz. trykotaż. i igły
Kestenberg Dawid, m.
Lejbinzon A i Chuciński L., dom transp.-eksped., oddz. w Warsz.
Lichtenbaum Sima, m.
Lichtenberg M., dykty klej., forniery i wyr. skrzyń
Łabędźki R., m.
Łosice A., sprzed. trocin
Orlański J., sprz. masła i nabiału
Panter J.
Pasternak Szprynca, wełna drzewna
"Progres", biuro transport
Rosbruch Chuna, prac. wyr. trykot.
Siedlecki I., m.
Spółdzielnia Kredytowa Handlowo-Kupiecka z o. o.
Trokenheim Jakub i Wolf, administracja domu
Wargon H., m.

Nalewki 36

Aszenfarb G.
Centrala Transportów "Centrans"
Goldlust Bernard, m.
Grobman Nuchim, m.
Harcsztajn F., skl. tow.kol. i owoc.
Hochman Icek Majer, m.
Holcman B., prac. kapeluszy męsk.
Hoptman L., wytw. bielizny p. f. "Elha"
Kahan D., wytw. sukien i bluzek
Magid D., m.
Mazer M., skł. papieru
Przewozowe przeds. "Centrans"
Rajchgold M. C., wł. f. "Centrans"
Rozensztrauch F., m.
Rozenwald B., pokoje umeblow.
Sosna Chaim Jakub, m.
Transportów Centrala "Centrans"
Uswatow B., skł. apteczny
Weinstein Sz., m.
Wolsztein Berek, m.

Nalewki 37

Appel M., m.
"Bajs Jakow", pryw. szkoła powsz.
Bonk D., trykotaże i konfekcja
Budny M, m.
Ekspedycia Eksport Lubelski
Eksport Lubelski, biuro ekspedycyjne, Oronowicz N.
Fuks Jakub, skl. trykotaży
Fuksman Dawid, prac. rękawiczek
"Gentleman", S.A., Angiel.-Polski Przemysl Gumowy, buchalteria i kasa, dyrekcja
Goldner i Ber, wytw. bielizny trykot. i parasoli
Górman Moszek, m.
Grosbard Abram, m.
Jakobsfeld Paulina, lekarz dentysta
"Jottesse", Zylbersztejn Zelda Fajga i Hufnagel Szejna Chana
Kamieniecki Owsej, wytw. zabaw.
Ledwin Samuel, Prac. introlig., wytw. zeszytów szkoln i wyr. papier.
"Leowool", skład wełny
Perelmuter Abram, biuro eksped. "Transport-Zamość"
Radoszycki M. i A. B-cia, fabr. nici "Marwa"
Rosen Fajwel, księgarnia
Rozenblum M., prac. rękawicz. skórz.
Ruchnadel Herman, m.
Rzemieniak Josef, m.
"Skorochód", biuro eksped. wł. Oberman S.
Szapiro B., m.
Szapiro Mojżesz, m.
Szpigel Abram,
Tabak Zysko, zakł. krawiec.
"Transport-Zamość", biuro eksped., wł. A Perelmuter
Zylbersztejn Chil

Nalewki 38

Berman Józef, wytw. trykotaży
Borenstein Izaak, m.
Buchman Chenoch, m.
"Cemerwool", Sp. z o.o., przędza wełn., masz. trykot. i igły do maszyn
Finkielsztejn B., zakl. fryzjer
Flakowicz A., fabr. koronek
"Gepeo", dom handl., Sp. firm Grodno, sprz. herbaty i artyk. kolon.
Ginsberg L., sprz. obuwia
Goldkorn L., dr. med.
Gotsforcht I., m.
Grudniak Chil, m.
Kirschenbaum Leon, skł. skór galant.
Krajtman Ada, obiady domowe
Krystal N., m.
Majner Moszek, sprz. wędl. koszern.
Mazer S., skł. papieru
Mazer Symcha Szyja
"Der Moment", centrala
Muszkat Maks, dr. praw
"Nasza Prasa", Spółdz. wyd. z o. u.
"Nowy Głos"
Pacholder Aron, skł. obuwia
Pentelka Józef, m.
Różański L., skł. masła i serów
Singer Sewing Machine Co, Marszałkowska 115, sprzed. maszyn do szycia
Wajntraub J., skł. kafli, płytek glazur. i pokr. artyk.
"Warszewer Radio"

Nalewki 39

Fajn M., wytw. tapic. "Ozdoba"
Feiner A. C., skł. pap. i mat. piśm.
Flinkier G., artyk. kanalizacyjne i wodociągowe
Frydland A., owocarnia
Grinberg Izrael, m.
Gutman M., st. felczer
Jeruzalimska Lifsza, m.
Kahan Abram, księgarnia
Ka-Pe-Wu, wytw. wyborów sportowo-pończ.-trykot, wł. Perelman Karol
Katz Anschel, "Nabiał Krajowy", sprzed. nabiału
"Lot", Latowicz Hersz
Mayzels B., skł. apteczny
Montag M., sprzed. serów
Nirensztejn Henoch, kantor eksped.
Pe-Ka, wytw. wyrobów sportowo-pończoszn.-trykot., wł. Perelman Karol
Perelman Karol, wytw. wyr. sportowo-pończ.-trykot., Ka-Pe-Wu i Pe-Ka
Rozenberg Chil, sprzed. papieru i szpagatu
Szwarcbaum J., wytw. tapicer. "Ozdoba"
Szymel Jakub, drukarnia
Topel Szlama, wytw. kurtel skórz. i płaszczy nieprzemak.
Topiel, m 22. Hurt skórz. i płaszcze
"Transwar", ekspedycja
Wolf J., wytw. zamków i ozdób do torebek damsk.
Zysman Moszek, m.

Nalewki 40

Brunsztein Matys, malarz
Dynin D., skł. igieł i części do maszyn pończosz. i tryk.
Gelberg A. E., wytw. obuwia
"Gumopon", wł. S. Tyk i A. Oldak, sprzed opon samochod. i powozowych
Kahan Josel, m.
Majzels H., m.
Mazelman N., zakł. fotograficzny
Rajnman Jakub, m.
"Torpedo", drukarnia, Fajnzylberg Majer
Woremklein M. Ch., sprz. art. spoż.
Zylberszac Jakub,m.

Nalewki 41

Bresław i Fastag, sprzed. papieru i tektury
Chrakowski Jakób, kupno i sprzed. surow. futer
Grater Tauba, kawiarnia
Grynberg Mieczysław, m.
Kahan Moszek, m.
Kirszenstein M., m.
Mangel B., m.
Monka Mojsie, m.
Rosmarin I. L., skóry ganlant., obuw. i wyr. metal.
Szajnman A., wytw. suk. i bluzek
Zylberwasser Jakub, m.

Nalewki 42

Bursztyn Fajwel, wł. domu
Epstein Abram, m.
Epstein Arnold, apl. adwok.
Epsztejn Sz.
Frenkiel H., dr, med., okulista
Gliksman A., dr. literat.
Lecznica lekarzy specjalistów
Perlmutter W., sprzed. obuwia
Szpigielman Ignacy, skł. apt.
Wolanow J., kantor wymiany i kolektura loterii państw., centrala, Marszałk. 154, III oddział miejski kolektury
Wolff M., dr. med., chor. nerwowe
Wolff S., m.
Zysman Szmul Manachim, zakł. szklar.

Nalewki 43

Amsterdamer G. J. i Sp., wytw. klamer i galanterii
Barmapow B. J., hurt. sprz. tow. krawat.
"Eses", N. Sorszer i M. Zylberman, fabr. bielizny męsk.
Eisenstadt Dawid, m.
Goldberg Sz., m.
Goldblat Symcha, restauracja
Grojs D., kantor przewoz.
Nakdymen Moszek, skł. nabiał.
Nesig J., wytw. pasków
Oerbach Zalmen, m.
Rena
Rubinrauth M., m.
Ryszfeld D., prac. futer
Sorszer M., adwokat
Sorszer N. i Zylberman M., fabr. bielizny
Szmedra Jakub, sprzed. wędlin kosz.
Warszawiak I., skl. szkła apteczn.
Wasserman Beniamin, wytw. obuwia "BEWU"
Weller F.
Zyskind M.
"Źródło-farb", skł. farb. ziem. i chem.

Nalewki 45

Bank Eskontowy Spółdzielczy
Cyrlis Natan, prac. sukien
Jakubowicz Sabina, m.
Kahan Josel, piekarnia mech.
Zonszajn vel Zonenszajn Hersz, wyr. tyton., karty do gry i galanteria

Nalewki 47

Ekspedycja "Siła-Export" do Lublina i Łódzi, wł. G. H. Hering
"Emce", wytw. tasiem wojsk. i techn.
Goldberg Abram, m.
Hering G. H., właśc. biura ekspedycyjnego "Siła-Export"
Hurdyk Zysza, wędliniarnia
Ickowicz M., prac. plandek
Mogilaner Jakub, m.
Rabinowicz Icek, pokoje umeblow.
"Siła-Export", biuro ekspedycyjne do Lublina i Łódzi, wł. G. H. Hering
Tauber Ch., m.
Weinreich Szymon, m.

Nalewki 49

Dembina I. A., fabr. kajetów i wyr. papier.
Jerozolimski J., prac. pudełek
Judaszko R., restauracja
Klarfeld L., prac. konfekcji damsk.
Segał D., lek. dentysta
"Szalzet", rol. i pak. waty i ligniny
Szejnberg H., de., akuszer-ginekolog.
Szylkrot Janasz, zakład kotlarski
Urbach Boruch, m.
Zysman Eta, wyroby szmukler. i ozdoby wojsk.